MYSTERY SHOPPING

Co je to Mystery shopping?

  • Mystery shopping od nás je ideálním nástrojem, jak se na práci svých zaměstnanců a prezentaci značky podívat očima zákazníka. Vyškolení "mystery shoppeři" vystupují v roli zákazníků, a zprostředkují vám tak autentickou zkušenost klientů s vaší značkou.
  • Mystery shoppery necháme zevrubně popsat subjektivní zkušenosti s prodejnou/zbožím/zaměstnanci a zjistíme, jak se během návštěvy cítili a zda by se k vám vrátili.
  • Nezáleží, zda je váš zákaznický servis teprve v plenkách, nebo ho již roky úspěšně budujete. Mění se jak trh, tak zákazníci, a jejich pohled na vaši značku bude vždy klíčový.


Máte zájem o Mystery Shopping?

V tom případě zašlete nezávaznou poptávku.

Jak to celé probíhá?

1. Úvodní schůzka

Při první schůzce zájemce seznámíme s pravidly a funkčností tajného hosta.

2. Vstupní kontrola provozovny

tato kontrola probíhá především z důvodu seznámení s prostředím provozovny a jako podklad pro úpravu hodnotícího formuláře.

Po provedení kontroly je zájemce seznámen s výsledkem při osobní schůzce

3. Návrh spolupráce

v případě zájmu o službu je potřeba domluvit níže uvedené:

úpravy v hodnotícím formuláři dle navržených změn

stanovení četnosti provádění kontrol

pravidla pro zasílání speciálních požadavků

postup předávání výsledků z provedených kontrol

způsob vyúčtování služby

4. Realizace kontrolních návštěv

Po odsouhlasení podmínek spolupráce probíhají pravidelné kontrolyna výsledky kontrol navazujeme poradenstvím ke zjištěným nedostatkům

Mystery shopping pro gastronomické provozy

Díky této službě získáte zpětnou vazbu o reálném fungování Vašeho provozu a zaměstnanců z pohledu zákazníka. Na přání připravíme konkrétní či specifické situace sloužící k prověření znalostí a dovedností Vašeho personálu - problémový či nespokojený zákazník apod.

Při gastronomickém mystery shoppingu rozlišujeme dvě úrovně poskytované služby:

Obecný gastronomický mystery shopping
Specifický gastronomický mystery shopping

Při obecném gastronomickém mystery shoppingu zkoumáme mimo jiné:

celkový dojem podniku
celkovou kvalitu poskytovaných služeb
celkovou rychlost služeb
...a mnoho dalších konkrétních maličkostí

Při specifickém gastronomickém mystery shoppingu navíc zkoumáme:

dodržování gastronomických standardů a pravidel

Tento druh mystery shoppingu provádí osoba, která je vyučena v oboru a současně má praxi v oboru kuchař/číšník. Díky tomu jsme schopni poskytnou mnohem podrobnější a hlubší pohled než má běžný zákazník.

Výstupem každého skrytého nákupu je záznam se zpětnou vazbou - sepíšeme všechny zjištěné klady a zápory - jak personálu, tak provozovny. Navíc po každém mystery shoppingu se s Vámi osobně sejdeme a probereme možnosti ke zlepšení..

Na základě provedeného mystery shoppingu Vám navrhneme konkrétní kroky vedoucí k odstranění zjištěných problémů a posílení silných stránek personálu i provozu. Zavedení změn do praxe můžeme nechat na Vás nebo Vám pomoci díky službě školení kuchařů a číšníků.