Mystery Shopping

26.01.2020

Mystery shopping pro gastronomické provozy

Mystery shopping (hezky česky nejvýstižněji asi skrytý nákup či fiktivní zákazník) je kvalitativní metoda výzkumu trhu, která prověřuje maloobchodní kvalitu služeb - my se specializujeme jen a pouze na stravovací provozy, tedy hotely, restaurace, penziony, jídelny a podobná zařízení.

Díky této službě získáte zpětnou vazbu o reálném fungování Vašeho provozu a zaměstnanců z pohledu zákazníka. Na přání připravíme konkrétní či specifické situace sloužící k prověření znalostí a dovedností Vašeho personálu - problémový či nespokojený zákazník apod.

Při gastronomickém mystery shoppingu rozlišujeme dvě úrovně poskytované služby:

Obecný gastronomický mystery shopping
Specifický gastronomický mystery shopping

Při obecném gastronomickém mystery shoppingu zkoumáme mimo jiné:

- celkový dojem podniku
- celkovou kvalitu poskytovaných služeb
- celkovou rychlost služeb
...a mnoho dalších konkrétních maličkostí

Při specifickém gastronomickém mystery shoppingu navíc zkoumáme:

- dodržování gastronomických standardů a pravidel

Tento druh mystery shoppingu provádí osoba, která je vyučena v oboru a současně má praxi v oboru kuchař/číšník. Díky tomu jsme schopni poskytnou mnohem podrobnější a hlubší pohled než má běžný zákazník.

Výstupem každého skrytého nákupu je záznam se zpětnou vazbou - sepíšeme všechny zjištěné klady a zápory - jak personálu, tak provozovny. Navíc po každém mystery shoppingu se s Vámi osobně sejdeme a probereme možnosti ke zlepšení..

Na základě provedeného mystery shoppingu Vám navrhneme konkrétní kroky vedoucí k odstranění zjištěných problémů a posílení silných stránek personálu i provozu. Zavedení změn do praxe můžeme nechat na Vás nebo Vám pomoci díky službě školení kuchařů a číšníků.

Pokud vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat.